•  

            click here for District Staff
   Frontier Elementary  Barb Hansen  Secretary Mari Mehlbrech  Counselor    Nurse Tara Krell  Heidi Brown
   
   Principal
   Mrs. Hansen
   Barbara.Hansen@k12.sd.us
   
   Secretary
   Mari Mehlbrech
   Mari.Mehlbrech@k12.sd.us
   
   Counselor
   Mrs. Foster
   Jackie.Foster@k12.sd.us
   
   Nurse
   Mrs. Krell
   Tara.Krell@k12.sd.us
   Nurse
   Mrs. Brown
   Heidi.Brown@k12.sd.us

             
     Junior Kindergarten Teacher Katie Weihe    Laura Nettifee    Elizabeth Risacher
   
   Junior Kindergarten
   Mrs. Weihe
   Katie.Weihe@k12.sd.us
   Kindergarten
   First Grade
   Mrs. Nettifee
   Laura.Nettifee@k12.sd.us 
   Second Grade
   Third Grade
   Miss Risacher
   Elizabeth.Risacher@k12.sd.us 
             
     Fourth Grade Teacher Matthew Brinkman    ESL Teacher Jill Thompson  Library Melissa Godber  Music Teacher Jennifer Willson
   
   Fourth Grade
   Mr. Brinkman
   Matthew.Brinkman@k12.sd.us
   Computer Teacher &
                   Interventionist

   ESL / ELL
   Mrs. Thompson 
   Jill.Thompson@k12.sd.us 
   Library
   Mrs. Godber
   Melissa.Godber@k12.sd.us 
   Music Teacher
   Mrs. Willson
   Jennifer.Willson@k12.sd.us 
             
    Jason Speer  Title I Teacher Sara Hoellein      Speech Teacher Amy Petersen
   
   Physical Education
   Mr. Speer
   Jason.Speer@k12.sd.us

   Title 1
   Mrs. Hoellein
   Sara.Hoellein@k12.sd.us

   Special Education
   Special Education
   Speech Therapist
   Mrs. Sengos
   Megan.Sengos@k12.sd.us